Khóa đào tạo về PPP trong lĩnh vực xử lý chất thải từ ngày 21-22/5/2015 tại thành phố Hạ Long

Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) phối hợp với Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) tổ chức khóa đào tạo về PPP trong lĩnh vực xử lý chất thải tại thành phố Hạ Long, cụ thể như sau:

- Thời gian:Từ 8h15 đến 17h00 trong 02 ngày 21-22/5/2015;

- Địa điểm:Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long;

- Chủ trì:Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu và Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chị Hồng Hà, điện thoại 08044681 hoặc 0977947472, fax 08044323, email:lehongha@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 2410
  •