Ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
5671sl20171227_15444147.pdf
    Tổng số lượt xem: 1857
  •