Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (file đính kèm).


File đính kèm:
1.Phan_Loi_van_Thong_tu.doc
2.Mau_so_01_HSMST.doc
3.Mau_so_02_HSMT.doc
    Tổng số lượt xem: 2448
  •