Bộ Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 3343/BKHĐT-QLĐT ngày 21/4/2017 về việc đề nghị góp ý các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu)trước ngày 05/5/2017; đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ emailpppoffice@mpi.gov.vnđể thuận lợi trong quá trình tổng hợp.

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm


File đính kèm:
Van_ban_lay_y_kien_ve_du_thao_Nghi_dinh_sua_Nd_15_va_30.pdf
2017-04-21_Noi_dung_sua_ND_15.pdf
2017-04-25_Du_thao_Nghi_dinh_sua_ND_15.pdf
2017-04-21_Noi_dung_sua_ND_30_dang_bang.pdf
2017-4-25_Du_thao_Nghi_dinh_sua_ND_30.pdf
    Tổng số lượt xem: 2409
  •